22.05.2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Skórczu"

SIWZ.pdf


09.06.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf


09.06.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


09.06.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


29.05.2015

Zarządzenie Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Skórczu z dnia 29.05.2015 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Porządku Domowego"

zarzadzenie nr 1/2015.pdf

regulamin porzadku domowego.pdf


28.05.2015

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Skórczu”

rozstrzygniecie.pdf


15.05.2015

Wyjaśnienie do zapytania nr 3 oferenta w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Skórczu”

wyjasnienie_do_zapytania_oferenta_nr3.pdf


14.05.2015

Wyjaśnienie do zapytania nr 2 oferenta w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Skórczu”

wyjasnienie_do_zapytania_oferenta_nr2.pdf


06.05.2015

Wyjaśnienie do zapytania oferenta w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Skórczu”

wyjasnienie_do_zapytania_oferenta.pdf


04.05.2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego dla potrzeb Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Skórczu”

ogloszenie_o_zamowieniu-dostawy.pdf

SIWZ.pdf

załącznik_1.pdf - oferta wykonawcy

załącznik_2.pdf - oświadczenie wykonawcy

załącznik_3.pdf - oświadczenie wykonawcy - 2

załącznik_4.pdf - wykaz wykonywanych dostaw

załącznik_5.pdf - kalkulacja cenowa

załącznik_6.pdf - warunki techniczne

załącznik_7.pdf - oświadczenie wykonawcy - 3

załącznik_8.pdf - wykaz

załącznik_9.pdf - umowa


24.10.2011

Aneks nr 1/2011 z dnia 04.10.2011 do Zarządzenia nr 1/2009 w sprawie zmiany "Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła, wody i odprowadzania ścieków w zasobach własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

aneks_nr_1-2011.pdf


13.07.2011

Uchwała nr 2/2011 z dnia 12.07.2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu

uchwala_nr_2-2011.pdf


Pliki do pobrania:

Wniosek o przydzielenie lokalu mieszkalnego

wniosek.pdf

Zarządzenie nr 1/2009 z dnia 19.06.2009 w sprawie uchwalenia "Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła, wody i odprowadzania ścieków w zasobach własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

zarzadzenie_nr_1-2009.pdf

"Regulamin rozliczeń kosztów dostawy ciepła, wody i odprowadzania ścieków w zasobach własnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Skórczu"

regulamin.pdf


Przydatne linki:

skorcz.pl | tbs24.pl

Projekt i realizacja: Fenriz